Studium wykonalności

Data dodania: 07.06.2017


Podczas opracowywania koncepcji architektonicznych dochodzi do wielu procesów mających na celu dopuszczenie do realizacji projektu. Jednak aby dany obiekt został zaakceptowany musi posiadać pełną, rzetelnie sporządzoną dokumentację. Jednym z jej elementów jest studium wykonalności. Wyjaśniamy, czym dokładnie jest i jakie jest jego znaczenie.

Sporządzenie studium wykonalności jest czynnością, która musi wykonać każdy podmiot planujący inwestycje, w szczególności tych, którzy będą potrzebować zewnętrznego finansowania w postaci dotacji lub kredytu.

Studium wykonalności jest dokumentem, który zawiera wszystkie elementy charakterystyczne dla biznesplanu, a dodatkowo składa się jeszcze z analizy wykonalności technicznej. Standardowe opracowanie tego typu jest zazwyczaj jest bardziej obszerne objętościowo od biznesplanu. Studium wykonalności jest niezbędne dla wszystkich inwestycji finansowanych w formule Project Finance oraz inwestycji infrastrukturalnych sektora publicznego. Opracowanie ma na celu dostarczyć wszelkich danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Takie informacje muszą zostać przekazane nie tylko samemu inwestorowi, ale także instytucji finansującej, która na podstawie studium wykonalności dokonuje oceny inwestycji. W związku z tym dokument ten obejmuje wszelkie aspekty rynkowe, techniczne, finansowo-ekonomiczne oraz środowiskowe.

Studium wykonalności umożliwia przeprowadzenie identyfikacji, czy projekt jest projektem generującym dochód, określenie wysokości dofinansowania z funduszy UE oraz dokonanie oceny projektu. Ponadto, oświadczenie musi przedstawiać uzasadnienie realizacji projektu, w którym zawiera się wybór rozwiązania techniczno-technologicznego. Zawarcie uzasadnienia umożliwia realizację założonych celów, przyczynia się do rozwiązania problemów zidentyfikowanych w danej jednostce, wykorzystuje istniejące zasoby i środki, zagwarantuje trwałość wybranego rozwiązania również po jego zakończeniu, ekonomiczne i finansowe aspekty projektu. Nie należy zapominać, że studium wykonalności musi wyraźnie określać czy wnioskodawca posiada zdolność techniczną, finansową i instytucjonalną do realizacji projektu, czy wnioskodawca jest w stanie zagwarantować stabilność finansową projektu, czy wnioskodawca jest w stanie zapewnić środki na pokrycie kosztów operacyjnych niezbędnych dla funkcjonowania projektu zgodnie z celami.

Bardzo ważne jest to aby pamiętać, że studium wykonalności stanowi narzędzie komunikacji pomiędzy wnioskodawcą i jest głównym źródłem informacji o projekcie architektonicznym. Ponadto jest dokumentem wyjściowym, na podstawie którego wypełniany jest wniosek o dofinansowanie. Jednak jeśli współpracujemy z odpowiedzialną, doświadczoną firmą taką jak TLS Developer, nie musimy martwić się o formalności, ponieważ kompletacją zajmie się zespół fachowców.

Budowa domów Szczecin
Deweloper domy Szczecin